بریف لوگو

  • مقدمه: تمرکز بیک بریف در درجه اول بر روی نتیجه و خروجی کار و اهداف تجاری پروژه طراحی می باشد. قرار نیست در بریف به جزئیات ابعاد زیبایی شناسی طراحی پرداخته شود. مسئولیت این امر برعهده ی طراح گرافیک می باشد. بریف همچنین به شما کمک می کند تا پیش از آغاز پروژه، به طور دقیق بدانید چه می خواهید. بادقت در انتخاب طراح گرافیک و نوشتن یک بریف خوب می توانید کیفیت و مطابقت طراحی با نیاز های خود را تضمین نمایید. نکته: پر کردن تمام فیلد ها به منظور بهبود کیفیت کار الزامی باشد. از همکاری شما صمیمانه متشکریم.